FAQ

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvorfor benytter I genanvendlig plastemballge i stedet for PLA (majsbaseret) plast?

Vi har været i dialog med Miljøstyrelsen for at blive klogere på hvilken type plastemballage, der var mest miljøvenlig. Det er nemt at tro, at bioplast fx baseret på majs umiddelbart skulle være det mest miljøvenlige, da det ofte sælges på at være kompostebar, og at forbrugeren dermed blot kan smide den brugte PLA-emballage i kompostbunken efter brug.

Problemet er blot, at det er de færreste forbrugere der rent faktisk har en velfungerende kompostbunke. Det samme gælder for langt størstedelen af de danske renovationspladser, som endnu ikke er gearede til at kunne håndtere/genanvende PLA, der af samme grund ofte bliver fejlsorteret og under alle omstædigheder blot går op i røg på trods af, at det et temmelig ressourcekrævende produkt at producere.

Faktisk konkluderes der på s. 41 i rapporten “Anvendelse og potentiale for brug af bioplast i Danmark” (Miljøstyrelsen), at det er: …komplekst at afgøre med miljøberegninger, hvornår bioplast er miljømæssigt bedre end traditionel plast, da mange faktorer spiller ind i en sådan vurdering. Men det er dog tydeligt i de mange udarbejdede LCAer, at det er i produktionen af råvaren, at den væsentligste miljøbelastning for både bioplast og traditionel plast findes, og at det har stor betydning, om den ene bortskaffelsesmetode vælges frem for den anden efter endt brug. F.eks. er genanvendelse altid det bedste alternativ for både bioplast og traditionel plast, mens kompostering ikke vægter særlig højt miljømæssigt, selvom mange bioplasttyper markedsføres med denne ”miljøegenskab“. (Nielsen, K.D. et al 2010).

Kilde: Anvendelse og potentiale for brug af bioplast i Danmark